Nejnovější Zprávy

Pro všechny případy. BBC připravila seznam zakázaných výrazů. Chce se vyhnout rasismu


BBC zakázala svým komentátorům používat ve vysílání fráze, které by mohly být považovány za rasistické. Cílem je, aby se stanice vyhnula případným nařčením plynoucím z rasově zabarvených komentářů.

Komentátoři a spolukomentátoři tak před startující sezonou Premier League obdrželi seznam slov, kterých se mají v živých přenosech vyvarovat. 

Například by v živém přenosu neměla zaznít slova popisující hráče tmavé pleti výrazy jako „pace“ (rychlost) nebo „power“ (síla). Podle dokumentu Avoiding Racial Bias (Předcházení rasové zaujatosti) by mohlo být považováno takové komentování za rasově stereotypní.

Je to reakce na to, že hráčům tmavé pleti je jejich úspěch často připisován pro fyzické přednosti vyplývající z tréninku. Naproti tomu u bílých hráčů je podle reportů BBC pravděpodobnější, že bude zdůrazněna jejich inteligence, pracovitost a herní kvalita.

Hráčem, kterému se často dostává pochval ohledně jeho fyzické stavby, je například Michail Antonio, spoluhráč Tomáše Součka z West Hamu. Anglický útočník měří 180 centimetrů a váží 82 kilo.

Účastníci vysílání se mohou v brožuře pro začínající sezonu dočíst i následující: „Existuje nebezpečí, že úspěch černých hráčů bude připisován pouze jejich atletičnosti a ne tvrdé práci a inteligenci? Potřebujete více přemýšlet o tom, jak vysvětlit důvody úspěchu černochů ve fotbale?“

Ve výčtu zakázaných slov jsou podle Daily Mail i arogantní (uppity) nebo slova vyloženě týkající se barev černé a bílé jako: černá listina (blacklist), černý puntík (black mark) a výraz „whiter than white“, doslovně „bělejší než bílý“, vyjadřující výborné morální vlastnosti. Důvodem jsou možné rasistické konotace. 

Ze slovníku by měli komentátoři vyřadit i slovo „cakewalk“. To se používá ve chvíli, kdy například jeden tým snadno porazí druhý. Původ slova je ovšem v 19. století. Tehdy černošští otroci v Americe tancovali pro své pány a lepší získal jako odměnu cukrovinku (cake). Komentátorům je doporučeno použít neutrálnější slovní spojení.

Jiné slovní obraty mají spojení s rasismem přímočařejší. Jako například „sold down the river“, doslovně „prodáno po řece“. Původ obratu opět odkazuje do Ameriky, kde byli černí otroci prodáváni bílými pány často u řek jako Ohio nebo Mississippi. Jde o idiom odkazující ke zradě, ve sportovním slangu znamená „nechat někoho na holičkách“.

Konec bude i frázi „nitty gritty“ – přeloženo do češtiny „k jádru pudla / k jádru věci“. Podle některých pramenů pochází sousloví z terminologie na otrokářských bárkách plujících z Afriky do Ameriky.Zdroj příspěvku

Scroll to top